Usposabljanja OA

Inštitut RS za socialno varstvo na podlagi drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 19. člena Zakona o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, 31/18 in 172/21) ter prvega odstavka 22. člena in prvega odstavka 23. člena Pravilnika o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 26/22, 27/23 in 72/23) izvaja usposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike.

Protokol izvajanja usposabljanja za osebne asistente, strokovne vodje, usklajevalce osebne asistence, uporabnike in zakonite zastopnike določa način prijave na usposabljanja in njihovo izvedbo.

POMEMBNO:

  • Prijavo izvedejo izvajalci osebne asistence.
  • Vsakega posameznega udeleženca je potrebno prijaviti s svojim e-mail naslovom. VEČ PRIJAV UDELEŽENCEV Z ISTIM E-MAIL NASLOVOM NI DOVOLJENO.
  • Če se udeleženec usposabljanja ne more udeležiti, ga mora izvajalec osebne asistence čim prej odjaviti. V nasprotnem primeru ima na naslednjem usposabljanju, če je le-to polno zasedeno, prednost pri udeležbi udeleženec, ki na usposabljanje, v istem koledarskem letu, še ni bil prijavljen.

Logo

Inštitut RS za socialno varstvo

Tržaška 2, 1000 Ljubljana

+386 1 2000 250

+386 1 2000 260

irssv@siol.net

osebna.asistenca@irssv.si